Panel pomiarów
długość powierzchnia
 
Wstawianie markerów pomiaru - kliknij myszką na mapie.
Panel pomiarów dł. odcinka dr.
0 m
Wstaw pierwszy marker pomiaru - kliknij myszką na wybranym odcinku.
Opcje ogólne


Wyszukiwanie dróg/ulic
Wybierz nazwę (numer) z listy i kliknij w przycisk "wyszukaj"

 
Wybór kategorii dróg