GPS
Odcinek: ...
Km bież: ... Km SV: Odl.: km
  • Opcje ogólne
Zaznacz lub odznacz odpowiednią opcję, aby ukryć lub pokazać elementy na mapie. Odświeżenie mapy nastąpi automatycznie. Użyj przycisku "Powrót do mapy", aby otworzyć mapę.
  • Wybór kategorii dróg
Zaznacz lub odznacz odpowiednią opcję, aby ukryć lub pokazać na mapie odcinki dróg wybranej kategorii. Kliknij w przycisk "Odśwież mapę", aby odświeżyć mapę z nowymi ustawieniami. Użyj przycisku "Powrót do mapy", aby otworzyć mapę.
  • Legenda

Pomoc

Przycisk otwiera panel sterowania z formularzem zgłoszenia uszkodzeń oraz ustawieniami mapy.


Przycisk ustawia mapę wg aktualnej pozycji GPS.


Przycisk otwiera panel wyszukiwania odcinka drogi.


Użyj przycisków +/- aby powiększyć lub pomniejszyć mapę.


"Kliknij" w linię drogi w miejscu, w którym chcesz zgłosić uszkodzenie. Program spróbuje wyznaczyć kilometraż uszkodzenia. Jeśli się to uda, wówczas zostanie otwarty panel sterowania z wypełnionymi polami i można wówczas kliknąć w przycisk "Otwórz formularz zgłoszenia".

Jeśli wyznaczenie kilometraża się nie powiedzie (nie otworzy sie panel sterowania), wówczas spróbuj powiększyć mapę i wskazać miejsce uszkodzenia jeszcze raz.

Wyszukiwanie dróg/ulic
Wybierz nazwę (numer) z listy i kliknij w przycisk "wyszukaj"