Przygotowanie map

Przygotowanie mapy - modelu sieci dróg

Wykonanie ewidencji dróg rozpoczynamy od przygotowania modelu sieci drogowej w postaci mapy. Już sama tak przygotowana mapa może być użyteczna do różnych celów związanych z zarządzaniem drogami. Można ją także umieścić na stronie internetowej powiatu lub gminy.

Po wykonaniu pomiarów inwentaryzacyjnych na mapie można automatycznie pokazać wybrane informacje techniczne.

Opracowanie map jest usługą oferowana przez nas wraz z dostarczeniem modułu Mapa TE do systemu EWIDR. Jest także możliwe opracowanie mapy tylko w postaci wydruków w wybranej skali i plików PDF (gdy użytkownik posiada dane w innym systemie lub jeszcze ich nie ma).

Poniżej można zobaczyć przykłady opracowywanych przez nas map.