Centrum pobierania aktualizacji
ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH S. Kowalskitel. (071) 394 27 83, fax (071) 352 81 26, kom. 0 601 643 603, e-mail: kowalski@zui.com.pl
Pobieranie aktualizacji jest możliwe przez 1 rok od daty zakupu programu lub po podpisaniu umowy dot. opieki informatycznej.

Użytkownicy, którzy nie posiadają ww danych, a mają prawo do aktualizacji, otrzymają identyfikator i hasło po wypełnieniu przesłaniu emaila na adres kowalski@zui.com.pl.

W treści emaila proszę podać nazwę zarządu, telefon kontaktowy, nr faktury i datę zakupu programu oraz ich nazwy.
Copyright © ZUI S. Kowalski