EOZ

Ewidencja oznakowania

Informacje ogólne

W ewidencji dróg – Książkach Dróg zgodnych z Rozporządzeniem MI (Dz. U. nr 67 z 2005r poz.582 i 583) nie ma dokładnych informacji o oznakowaniu. Oprogramowanie EOZ umożliwia prowadzenie dokumentacji oznakowania i jej prostą aktualizację niezależnie od ewidencji.

Główne cechy i funkcje EOZ

Zakres działania: odcinki w zarządzie i poza zarządem

Dane EOZ mogą dotyczyć zarządzanych odcinków a także dróg innego zarządcy – np. w strefie skrzyżowań. Dla każdego odcinka drogi można utworzyć i zapamiętać wiele projektów organizacji ruchu. Dane EOZ są pamiętane w wieloletniej bazie w wersji aktualnej i historycznej.

Prosta aktualizacja danych: Opisy Liniowe i Edytor znaków

Wprowadzanie danych oznakowania odbywa się za pomocą funkcji Opis Liniowy podobnej do systemu EWIDR. Funkcja Opis Liniowy (OL) w EOZ jest ograniczona do danych związanych z oznakowaniem. W OL oznakowanie ma postać graficzną. Bardziej skomplikowane znaki tworzymy za pomocą Edytora znaków. Za pomocą EOZ można utworzyć łatwo obraz każdego znaku. Oprócz obrazu pamiętamy dane o sposobie ustawienia i widoczności znaku i inne dane.

Grafika w skali: Plany liniowe (PLO) i projekty organizacji ruchu (POR)

Funkcja „Plany liniowe i projekty” przetwarza dane wprowadzone w OL na obraz w wybranej skali. PLO i POR tworzymy przez pobranie oznakowania wprowadzonego w formie OL do rysunku tworzonego na uproszczonym schemacie (PLO) lub na mapie (POR).

W tej funkcji można także wprowadzać oznakowanie tymczasowe lub projektowane.

W funkcjach PLO i POR (po narysowaniu osi drogi na mapie) jest pobierane i rozmieszczane automatycznie oznakowanie wprowadzone w Opisie Liniowym (także znaki poziome).

Internet: Oznakowanie na Google Maps

W module EOZ można narysować mapę odcinków na obrazie Google Maps.

Na takiej mapie automatycznie wyświetla się oznakowanie dróg.

Mapę można drukować funkcjami przeglądarki internetowej.

Raporty: Zestawienia znaków

Zestawienia umożliwiają utworzenie tabel z zebranymi danymi z jednego odcinka lub z całej ewidencji. Dane można grupować i dokonywać na nich różnych selekcji.

Rejestr projektów organizacji ruchu

Rozporządzenie MI z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) zobowiązuje jednostkę zarządzającą do prowadzenia ewidencji projektów organizacji ruchu. Funkcja rejestru realizuje wymogi tego Rozporządzenia. Dodatkowo można zapamiętywać pliki dokumentów związanych z projektami zapisywanymi do rejestru.

Przeglądy oznakowania

W EOZ można opracowywać przeglądy oznakowania w oparciu o wprowadzoną ewidencje. Program przygotowuje dane do przeglądu (tabela z lokalizacjami znaków), a po wprowadzeniu danych z przeglądu zapamiętuje przegląd i tworzy protokół.

Zrzuty ekranu

Okno główne

Widok z Mapą Google

Widok Planu liniowego

Projekt Organizacji Ruchu

Rejestr Projektów Organizacji Ruchu

Przykładowe wydruki (PDF)
Zalecana konfiguracja komputera
  • system XP Professional, Vista, 7
  • procesor klasy Pentium o szybkości min. 800 MHz
  • 60 MB wolnego miejsca na dysku
  • zalecana rozdzielczość min. 1024×768
  • zainstalowane środowisko Firebird 2.1 (dostarczane z programem)
Work Categories