EPLO 2010

Edytor Planów Liniowych Oznakowania

Informacje ogólne

Edytor Planów Liniowych Oznakowania – EPLO 2010 – umożliwia tworzenie Planów Liniowych Oznakowania na podstawie Opisów Liniowych dróg i ulic. Główną zaletą EPLO jest możliwość edycji informacji o oznakowaniu pobranym z OL, wstawianie oznakowania projektowanego i tymczasowego. Wszystkie te czynności przeprowadzane są w środowisku graficznym.

Dla jednej drogi (ulicy) istnieje możliwość stworzenia dowolnej ilości Planów Oznakowania Liniowego, dodatkowo podzielonych na projekty. Do każdego projektu istnieje możliwość dodania załączników innych niż PLO: tekstu, grafiki (BMP, JPG) lub dowolnego pliku rozpoznawanego przez system Windows. W związku z tym, przy pomocy programu EPLO, Użytkownik ma także możliwość utworzenia Projektu Organizacji Ruchu na utworzonym wcześniej (np. zeskanowanym) podkładzie.

Funkcje programu
  • Tworzenie Planów Liniowych Oznakowania na podstawie Opisów Liniowych w skali rzeczywistej,
  • Tworzenie planów dla całych dróg oraz fragmentów,
  • Wstawianie oznakowania projektowanego i tymczasowego,
  • Edycja oznakowania, bez ingerencji w oryginalne dane w Opisie Liniowym,
  • Skalowanie podglądu Planu Liniowego Oznakowania
  • Wydruk planów w kilku podstawowych skalach, m.in. 1:50, 1:100, 1:250,
  • Wydruk zestawień znaków znajdujących sie na planie
  • Grupowanie planów oznakowania i innych załączników (tekst, grafika, inne pliki) w projekty
  • Szybkie tworzenie Projektów Organizacji Ruchu (POR) na skanowanym podkładzie, poprzez nałożenie na podkład gotowego oznakowania pionowego i poziomego
  • Możliwość zapisu Projektu Organizacji Ruchu do pliku BMP
Dodatkowe informacje (w formacie PDF)
Współpraca z systemem EWIDR 2010

Program EPLO 2010, do prawidłowego działania, wymaga obecności systemu EWIDR 2010, a w szczególności bazy danych z jednostkami i odcinkami dróg oraz Opisów Liniowych.

Do utworzenia Planu Liniowego Oznakowania oraz Projektu Organizacji Ruchu, pobierane są dane o szerokościach, poszerzeniach, poboczach utwardzonych i ciągach komunikacyjnych oraz oznakowanie poziome i pionowe. Ponieważ plan rysowany jest w skali rzeczywistej, może on być ilustracją poprawności wprowadzonych danych dotyczących oznakowania.

Zalecana konfiguracja komputera

Ponieważ EPLO jest programem graficznym, do bezproblemowego działania komputer powinien być wyposażony przynajmniej w procesor o szybkosci ponad 1 GHz oraz minimum 256 MB pamieci RAM.

Zajętość miejsca na dysku twardym zależy od ilości utworzonych planów oznakowania, jednak minimum to ok. 50 MB.

Ze względu na graficzny interfejs, zalecana rozdzielczość to 1024×765 pikseli (monitor 17 cali).

Program EPLO powinien bez problemów działać w następujących systemach operacyjnych: Windows 98, Windows 2000 Professional (zalecany), Windows XP Professional, Vista, Windows 7.

Program EPLO 2010 korzysta z bazy danych w formacie FireBird.

Wersja DEMO

Jeśli chcą Państwo otrzymać wersję demo, prosimy o kontakt.

Work Categories