MAPA TE 2

Wektorowe mapy ewidencyjne, techniczno-eksploatacyjne, działki drogowe,...

Informacje ogólne

Program Mapa TE 2 umożliwia tworzenie i obsługę map utworzonych z warstw wektorowych oraz rastrowych.

Głównym celem programu Mapa TE 2 jest utworzenie mapy techniczno-eksploatacyjnej, do wykonania której są zobowiązani zarządcy dróg. Dane ewidencyjne pobierane są bezpośrednio z bazy danych systemu EWIDR 2010. Mapa może służyć także innym celom: wydrukom przydatnym w  bieżącym zarządzaniu drogami, identyfikacji działek drogowych, prezentacji warstw nawierzchni i innych elementów pasa drogowego.

 

Mapa TE2 okno główne

 

 

Funkcje programu

Za pomocą Mapa TE 2 użytkownik może utworzyć wiele map swojej sieci dróg. W praktyce może się okazać, iż wystarczy jedna mapa z wieloma warstwami włączanymi do różnych celów.

Mapę tworzą

1. Plik projektu

Jest to plik w formacie systemu TatukGIS o rozszerzeniu TTKGP.  Zawiera informacje o warstwach mapy i ich właściwościach

2. Pliki danych warstw projektu

Pliki wektorowe w formatach  SHP, DXF i inne,  pliki rastrowe TIFF, BMP, JPG. Warstwy WMS nie mają swoich plików, gdyż są pobierane z serwerów map – natomiast właściwości ich wyświetlania są zapamiętywane w pliku projektu.

Działanie programu oparte jest na tworzeniu w projekcie mapy warstw z obiektami reprezentującymi elementy dróg i ich otoczenia. Podstawową i najważniejszą warstwą jest warstwa osi dróg. Po połączeniu odcinków graficznych tej warstwy z odcinkami ewidencyjnymi w bazie danych pozostałe warstwy tematyczne tworzone są automatycznie na podstawie danych w ewidencji. Użytkownik może sam wykonać warstwę osi dróg na podstawie np. warstwy rastrowej, albo dołączyć istniejącą już warstwę wektorową. Dość istotne jest, aby warstwę osi dróg utworzyć/dodać podczas tworzenia nowej mapy, ponieważ program dodaje do struktury warstwy specyficzne dla swojego działania pola.

Współpraca z systemem EWIDR 2010

Osie drogi utworzone na mapie można (a nawet należy) połączyć z odpowiednimi odcinkami ewidencyjnymi w programie EWIDR 2010. Dzięki temu zyskuje się możliwość:

1. Utworzenia warstw z danymi techninczno-eksploatacyjnymi, wymaganymi przez rozporządzenie

mapat2-te

2. Utworzenie warstw z danymi z Opisów linowych (osobne warstwy dla każdego rodzaju zdarzenia)

mapat2-ol

Dzięki dodatkowym funkcjom, program MapaTE 2 umożliwia tworzenie ewidencji na podstawie obiektów (osi dróg) na mapie wektorowej. Użytkownik może utworzyć nowe odcinki ewidencyjne z długością odczytaną z mapy i ewentualni z innymi danymi zawartymi w obiekcie osi (właściwości kształtu).

Współpraca z modułem Oceny stanu jezdni OST 2010

Moduł MapaTE2 potrafi także pobrać dane o ocenach jezni i ciągów komunikacyjnych z programu OST 2010 i na tej podstawie utworzyć mapę uszkodzeń wymaganą przez instrukcję, na której oparty jest program OST2010.

Zalecana konfiguracja komputera
  • system XP Professional, Vista, 7, 8 (wersja desktop)
  • procesor klasy Pentium o szybkości min. 1 GHz
  • 60 MB wolnego miejsca na dysku
  • zalecana rozdzielczość min. 1024×768
  • zainstalowane środowisko Firebird 2.1 (dostarczane z programem)
Lista użytkowników

Moduł MapaTE2 jest używany przez:

  • PZD Kępno
  • UM Barcin
  • ZDP Włodawa
  • UG Bogoria
  • UG Osięciny
Work Categories