RUZP IB

Rejestr Uzgodnień i Zajeć Pasa drogowego

Informacje ogólne

System REJESTR UZGODNIEŃ oraz ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO (w skrócie RUZP) służy do bieżącej ewidencji uzgodnień i zezwoleń związanych z zajęciem pasa drogowego.

Najnowsza wersja – RUZP IB – została oparta na nowoczesnym systemie bazodanowym FireBird. Dzięki temu program jest stabilniejszy, działa szybciej, dane są lepiej zabezpieczone przed utratą lub uszkodzeniem. Oczywiście największą zaletą, dzięki architekturze client-server, jest bezproblemowa konfiguracja i praca w sieci komputerowej.

Program RUZP IB został wzbogacony o obsługę danych w podziale na lata. Przełączanie między danymi z poszczególnych lat jest szybkie i bezproblemowe. Istnieje także możliwość tworzenia raportów z danych z wielu lat.

RUZP IB jest następcą programu RUZP, użytkowanego przez wielu zarządców na wszystkich szczeblach administracji drogowej.

Funkcje programu
 • rejestracja przychodzących wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • obsługa procesu wydawania uzgodnienia lub zezwolenia: naliczanie opłaty, prowadzenie numeracji pism i drukowanie niezbędnych dokumentów (zezwolenie, uzgodnienie, rachunki),
 • wyszukiwanie danych wg zadanych kryteriów,
 • przygotowanie zestawień danych wybranych przez Użytkownika
Zakres bazy danych

System RUZP zawiera:

 • bazy zezwoleń i uzgodnień podzielonych na działy zdefiniowane przez Użytkownika (np. Rozkopy, Awarie, Reklamy),
 • bazy opłat i pism,
 • katalog typowych elementów zajęcia (np. zajęcie jezdni, ograniczenie ruchu, urządzenia obce),
 • cennik elementów, modyfikowany przez Użytkownika,
 • katalogi dróg, miejscowości, adresatów, jednostek drogowych na obszarze Użytkownika,
 • katalog adresatów i zajmujących
 • przeglądy gwarancyjne
Minimalne wymagania
 • system XP Professional, Vista, 7
 • procesor klasy Pentium o szybkości min. 800 MHz
 • 60 MB wolnego miejsca na dysku
 • zalecana rozdzielczość min. 1024×768
 • zainstalowane środowisko Firebird 2.1 (dostarczane z programem)
Lista użytkowników

System  jest używany m.in. przez:

 • miasta: Wrocław, Opole, Jelenia Góra, Kędzierzyn Koźle, Gorzów, Inowrocław, Chojnice, Jelcz
 • drogi powiatowe: Świebodzin, Mrągowo, Wadowice, Oświęcim, Kołobrzeg, Gliwice
 • drogi wojewódzkie: ZDW Zielona Góra, WZDW Poznań,
 • drogi krajowe: GDDKiA Wrocław, GDDKiA Katowice

 

Work Categories