SOSS

Sprawozdanie o stanie sieci drogowej

Informacje ogólne

Program SOSS umożliwia sporządzenie sprawozdania o stanie sieci drogowej, które niektórzy zarządcy powinni dostarczyć do IBDiM zgodnie z pismem GDDKiA.

Program pozwala na wydruk następujących zestawień:

 • sumy długości i powierzchni nawierzchni dróg, powierzchnie chodników, ścieżek rowerowych, poboczy, zatok, itp. w podziale na klasy i w zależności od stanu:
  • dane ogółem,
  • drogi wymagające remontu cząstkowego,
  • drogi wymagające remontu okresowego,
  • drogi wymagające przebudowy
 • ilość, sumy długości i powierzchni obiektów mostowych, tuneli i promów w zależności od stanu:
  • dane ogółem,
  • obiekty wymagające remontu cząstkowego,
  • obiekty wymagające remontu okresowego,
  • obiekty wymagające przebudowy
 • ilość lub sumy dłogości elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zależności od stanu:
  • dane ogółem,
  • elementy i urządzenia wymagające remontu,
  • elementy i urządzenia wymagające przebudowy

Na uwagę zasługuje funkcja zapisująca wszystkie powyższe zestawienia do jednego pliku PDF.

Work Categories