Nowe mapy internetowe w EWIDR

W ostatnim roku (2023) obsługa Mapy Google w EWIDR została przebudowana w związku z wycofaniem obsługi Internet Explorer w systemie Windows.

Jednocześnie wprowadzono wiele udoskonaleń tej funkcji

Są to m.in.

zmiany związane z zakresem wyświetlanych danych

– etykiety kilometraży dróg (pełne kilometry, pięćsetki),
– linie zdarzeń liniowych w EWIDR – np. pobocza. chodniki, rowy itp.
(ostatnio dodane to linie wykonanych przebudów i linie kanałów technologicznych)
– obrazy znaków pionowych zgodne z ich treścią (np. nazwy) i ustawieniem (obrót obrazów)
– sumaryczna informacja o liczbie zdarzeń, rodzajów znaków, łącznej długości, powierzchni (zależnie od zdarzeń)
(dla znaków – w podziale na grupy znaków A, B itp.)
– włączanie/wyłączanie zakresu wyświetlanych zdarzeń podczas przeglądania mapy

Przykłady obrazu mapy

Kategorie